OneWeb
F.A.Q
FAQ.

OneWeb FAQ. :: ถ้าต้องการจะเปลี่ยนลำดับรายการของแต่ละเมนู จะต้องทำอย่างไร

Question: ถ้าต้องการจะเปลี่ยนลำดับรายการของแต่ละเมนู จะต้องทำอย่างไร

วันนี้พี่ๆ Agent ที่ต้องการจะเปลี่ยนลำดับรายการตามที่ตัวเงอต้องการนั้น จะสามารถทำได้อย่างไรนั้น ตามไปดูกันเลยค่ะ

  1. ที่เมนู “เรื่อง” ให้กรองหัวข้อหมวดหมู่ที่ต้องการเปลี่ยนลำดับรายการ ตามตัวอย่างเลือกเป็น “หมวดหมู่ข้อมูลการท่องเที่ยว” นะคะ จากนั้น Click ที่ตัวกรองค่ะ
  2. เมื่อกรองหัวข้อหมวดหมู่ที่ต้องการได้แล้ว ให้ทำการ Search รายการที่ต้องการจะให้อยู่ด้านล่างสุดขึ้นมาค่ะ โดยสามารถ Search ได้จากส่วนของการค้นหาเรื่อง ด้านบนค่ะ
  3. เมื่อได้รายการที่ต้องการมาแล้ว ให้ Click ที่ “แก้ไขอย่างเร็ว” ค่ะ
  4. จากนั้น ในส่วนของวันที่ และเวลาให้ทำการเปลี่ยนวันที่ค่ะ โดยระบบจะมองว่า วันที่และเวลาที่มีการ Update ล่าสุดจะอยู่ในลำดับแรกเสมอค่ะ
  5. เมื่อทำการเปลี่ยนวันที่ และเวลาของเรื่อที่ต้องการทั้งหมดแล้ว เมื่อกลับไปดูที่หน้าเว็บจะพบว่ารายการจะลำดับให้ใหม่ตามที่เราระบุวันที่ และเวลาไว้ค่ะ
Travox

About Travox OneWeb

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

F.A.Q                                    อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

User Guide                            อ่านเพิ่มเติม...

Template Demo            ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Schedule Training Travox OneWeb 2013

Schedule Training for OneWeb