OneWeb
F.A.Q
FAQ.

OneWeb FAQ. :: ถ้าต้องการเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงด้านข้างเว็บ จะต้งอทำอย่างไร

Question: ถ้าต้องการเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงด้านข้างเว็บ จะต้งอทำอย่างไร

วันนี้มีพี่ๆ Agent บางท่านนะคะ สอบถามเข้ามาว่า ส่วนของเมนูที่แสดงอยู่ด้านข้างเว็บนั้น มีวิธีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้าง วันนี้เราเลยมีขั้นตอนการทำที่แสนจะง่ายมาฝากกันค่า ตามไปกันเลย

  1. ในส่วนของ Back Web ให้ไปที่เมนู “Widget” ค่ะ จากนั้นเลือกส่วนของ “Widget Home” ค่ะ
  2. จากนั้นให้เลือกในส่วนของ Category Posts ที่ระบบแสดงอยู่ (ในที่นี้ ระบบแสดงไว้ 2 ส่วนนะคะ) จากนั้นให้ทำการเปลี่ยนรายการหมวดหมู่ที่ต้องการแสดงตามที่ต้องการได้เลยค่ะ และ Click ที่ “บันทึก” ค่ะ

  3. ตัวอย่างการแสดงผลหน้าเว็บนะคะ
Travox

About Travox OneWeb

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

F.A.Q                                    อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

User Guide                            อ่านเพิ่มเติม...

Template Demo            ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Schedule Training Travox OneWeb 2013

Schedule Training for OneWeb