OneWeb
F.A.Q
FAQ.

OneWeb FAQ. :: ถ้าเมนูมีการ Redirect ไปเว็บอื่นอยู่ แล้วต้องการใส่ Icon ในเมนูนั้น สามารถทำได้อย่างไร

Question: ถ้าเมนูมีการ Redirect ไปเว็บอื่นอยู่ แล้วต้องการใส่ Icon ในเมนูนั้น สามารถทำได้อย่างไร

วันนี้ทางทีมมีวิธีการแก้ไขเบื้องต้น และเป็นทางออกสำหรับเมนูที่พี่ๆ Agent ต้องการใส่ทั้ง Icon และ Redirect ไปยังเว็บอื่นค่ะ ซึ่งจะสามารถทำได้อย่างไร ตามไปดูกันเลยค่ะ

  1. เมื่อพี่ๆ Agent สร้างหมวดหมู่ที่ต้องการ Redirect ไปยังเว็บที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้ใส่ Icon ที่เมนูที่ต้องการนั้นก่อนค่ะ (วีธีการใส่ Icon ที่เมนูสามารถทำได้ตาม Link นี้นะคะ http://oneweb.travox.co.th/UserGuide/20120401.php)
  2. จากนั้น ให้ทำการเพิ่มรายละเอียดเกริ่นนำ ในหน้าที่ต้องการ Link ไปยังเว็บอื่นๆ และใส่ Link สำหรับให้ลูกค้าทำการ Click เพื่อไปยังเว็บที่ต้องการ ตามตัวอย่างด้านล่างค่ะ
  3. เมื่อทำการ Update ส่วนของหน้าที่ต้องการ จะสามารถ Link ไปยังหน้าเว็บที่ต้องการได้ค่ะ
Travox

About Travox OneWeb

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

F.A.Q                                    อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

User Guide                            อ่านเพิ่มเติม...

Template Demo            ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Schedule Training Travox OneWeb 2013

Schedule Training for OneWeb