OneWeb
F.A.Q
FAQ.

OneWeb FAQ. :: ถ้าต้องการใส่ Link ในหมวดหมู่เพื่อให้ระบบ Link ไปยังเว็บที่ต้องการจะมีวิธีการระบุอย่างไร

Question: ถ้าต้องการใส่ Link ในหมวดหมู่เพื่อให้ระบบ Link ไปยังเว็บที่ต้องการจะมีวิธีการระบุอย่างไร

สำหรับวิธีการระบุ Link เพื่อให้ระบบ Link เข้าไปยังเว็บที่ต้องการเมื่อ User ทำกา Click นั้น มีวิธีการทำตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ

  1. เมื่อทำการ Login เข้าในส่วนของ Admin / Back Web เรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่เมนู “เรื่อง” และเลือกที่ “Category Redirect” ค่ะ
  2. จากนั้นให้เลือกรายการหมวดหมู่ที่ต้องการให้ระบบ Link ไปยังหน้าเว็บที่ต้องการค่ะ จากตัวอย่างด้านล่าง จะเลือกเป็น “แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ” นะคะ จากนั้น Click ที่ “Edit” ค่ะ
  3. ระบบจะพาเรามาที่หน้าระบบ Link นะคะ จากนั้น ให้ทำการระบุ Link ที่ต้องการได้เลยค่ะ แล้วทำการ Click ที่ “Update Options” ค่ะ
  4. หลังจาก Update เรียบร้อยแล้ว เมื่อ Click ที่เมนู “แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ” ระบบจะพาไปยังหน้าเว็บที่เราทำการระบุ Link ไว้ให้ค่ะ
Travox

About Travox OneWeb

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

F.A.Q                                    อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

User Guide                            อ่านเพิ่มเติม...

Template Demo            ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Schedule Training Travox OneWeb 2013

Schedule Training for OneWeb