OneWeb
Company Profile

History

ทราวอกซ์ (Travox) เริ่มเข้าสู่ตลาดธุรกิจท่องเที่ยวโดยให้บริการระบบ MBOS ตั้งแต่ปี 2540 ด้วยระบบ MBOS ที่สมบูรณ์ โดยเชื่อมกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ออราเคิล (Oracle) และเป็นที่นิยมในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ช่วยบริหารงานภายในทราเวลเอเย่นต์ หรือตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

ในปี 2552 ทราวอกซ์ นำเสนอตลาดธุรกิจท่องเที่ยวด้วย ระบบจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ซึ่งได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับในธุรกิจท่องเที่ยว ทราเวลเอเย่นต์เป็นอย่างดี ในปี 2552 Travox IBE เปิดตัวในประเทศไทย โดยเชื่อมกับ Galileo ในนามผลิตภัณฑ์ กาลิเลโอไดเร็กซ์ มีลักษณะการใช้งานง่าย ข้อมูลที่ละเอียดเชื่อถือได้ และการจัดวางหน้าจอที่เป็นระเบียบ ตลอดจนงานบริหารลูกค้า (PNR) หลังการขายที่มีประสิทธิภาพที่ดี เป็นตัวขับเคลื่อนความสำเร็จเบื้องต้นของบริษัทและครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในปี 2553 ทำให้ทราวอกซ์เป็น IBE (Internet Booking Engine) อีกทางเลือกหนึ่ง ของทราเวล เอเย่นต์ที่ต้องการปรับตัวให้เข้ากับยุคปัจจุบัน

ในปี 2553 ทราวอกซ์เริ่มเข้าสู่ ตลาดต่างประเทศ โดยเริ่มจากโซนเอเชีย และออกระบบ Travox MBOS V.2 ล่าสุดรองรับการทำงานผ่านเว๊ปเบส เพื่อความคล่องตัว ง่ายต่อการใช้งาน และราคาประหยัด คืนทุนในการลงทุนระบบได้ง่าย ตอบรับธุรกิจท่องเที่ยวทุกขนาดตั้งแต่เล็ก กลาง ใหญ่

Today

ทราวอกซ์ (Travox) มีผลิตภัณฑ์หลักคือ

Travox IBE ระบบจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ด้วยการตอบรับจากเว๊ปไซต์กว่า 100 เว๊ปไซต์ (Jul 2010) เพรียบพร้อมด้วยคุณสมบัตและความสามารถในการบริหารแฟร์ การแสดงผล การรับจอง การออกบัตรโดยสารอัตโนมัติ รวมถึงการบริหาร PNR หลังการขาย

Travox MBOS ระบบบริหารจัดการภายในสำหรับทราเวลเอเย่นต์ เพื่อลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยบันทึกข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการจอง ออกเอกสารต่างๆ ใบแจ้งหนี้ ติดตามการชำระเงิน คำนวณ ประเมิณผลการทำงาน วางแผนการตลาด ตลอดจนข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้บริหารในการตัดสินใจ (MIS)

ผลิตภัณฑ์ทราวอกซ์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความสามารถ ฟังก์ชันการทำงานต่างๆ และอัพเดทให้กับลูกค้าทุกราย อย่างอัตโนมัติ ลูกค้าของระบบทราวอกซ์ตั้งแต่วันแรกยังคงได้รับการดูแล อัพเดทระบบให้ทันสมัย เฉกเช่นลูกค้าปัจจุบัน จึงทำให้ผู้ใช้งาน ได้รับระบบที่ดีที่สุดจากทราวอกซ์เสมอ

Global Reach

ทราวอกซ์ (Travox) เริ่มเช้าสู่ตลาดต่างประเทศ ในปี 2553 เริ่มจากเอเชีย ประเทศมาเลเซีย จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านคู่ค้า และพันธมิตรทางการค้า

ทราวอกซ์ (Travox) มีนโยบายในการให้บริการ และเติบโตไปยังตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งเปิดรับคู่ค้า และตัวแทนจำหน่ายอีกด้วย หากท่านสนใจ กรุณาติดต่อมายัง [ฝ่ายขาย]

ทราวอกซ์ (Travox) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ.กรุงเทพฯ ประเทศไทย และมีเจ้าหน้าที่ขาย ดูแลลูกค้าที่ประเทศสิงค์โปร ท่านสามารถกดที่นี่ เพื่อดูข้อมูลการติดต่อฝ่ายขาย

วิสัยทัศน์ของทราวอกซ์ คือเป็นผู้นำด้านระบบซอร์ฟแวร์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวระดับแนวหน้าของเอเซีย ภายในปี พ.ศ. 2555

Our Promise

ทราวอกซ์ (Travox) มุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชั่นที่ง่าย ใช้งานได้จริง ลดขั้นตอน ด้วยราคาที่เหมาะสม คืนทุนได้รวดเร็ว
1. ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว
2. พัฒนาและสร้างมุลค่าเพิ่มของธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว ทราเวลเอเย่นต์
3. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของลูกค้าในตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าและปริมาณลูกค้า คู่ค้า

นิยาม

IBE
ระบบจองผ่านอินเตอร์เน็ต
Internet Booking Engine

GD
ผลิตภัณฑ์หนึ่งของ Travox IBE ชื่อกาลิเลโอไดเร็กซ์
GalileoDirect

MBOS
ระบบบริหารจัดการสำหรับทราเวลเอเย่นต์
Mid Back Office System

PNR
ข้อมูลผู้โดยสารและการเดินทาง
Passenger Name Record

Travox

About Travox OneWeb

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

F.A.Q                                    อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

User Guide                            อ่านเพิ่มเติม...

Template Demo            ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Schedule Training Travox OneWeb 2013

Schedule Training for OneWeb