OneWeb
Product Update
Product Update

OneWeb Product Update :: Mix and Sub Menu


วันนี้ทางทีมมี New Function ใหม่ที่ทำให้พี่ๆ Agent มีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น แต่ยังคงความง่ายในการใช้งานอยู่มา Update ให้ค่ะ สำหรับ New Function นี้

จะเป็นการจัดการในส่วนของเมนูด้านบนนะคะ ซึ่งจากเดิม ส่วนของเมนูด้านบนพี่ๆ Agent จะสามารถเลือกได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คือสามารถเลือกเป็น Page อย่างเดียว หรือเลือกเป็นหมวดหมู่อย่างเดียว แต่ตอนนี้ พี่ๆ Agent สามารถเลือกผสมผสานกันระหว่าง Page หรือหมวดหมู่ได้ค่ะ

และที่สำคัญ การจัดการไม่ยุ่งยากเลย ง่ายมากๆๆ เลยค่ะ เพียงแค่ พี่ๆ Agent เลือกเมนูที่อยู่ทางด้านซ้าย แล้วเพิ่มลงเมนู รายการที่เลือกก็จะมาอยู่ทางด้านขวาให้แล้วค่ะ แค่นี้ พี่ๆ Agent ก็สามารถทำการสลับตำแหน่งขึ้น – ลง / ก่อน – หลังได้ และยังสามารถทำเมนูที่ต้องการให้เป็น Sup Menu ได้อีกด้วยค่ะ

หมายเหตุ สำหรับ New Function ใหม่นี้ จะสามารถใช้ได้กับ Template Demo4 เท่านั้นนะคะ ( สามารถดูตัวอย่างได้ที่ http://www.nipponsysit.com/cms/demo4) สำหรับ Template Demo ก่อนหน้านี้ จะไม่สามารถใช้งานได้นะคะ เนื่องจากบาง Function ที่มีอยู่เดิมนั้น ไม่ Support การทำงานของ Function ค่ะ

Travox

About Travox OneWeb

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

F.A.Q                                    อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

User Guide                            อ่านเพิ่มเติม...

Template Demo            ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Schedule Training Travox OneWeb 2013

Schedule Training for OneWeb