OneWeb
How to ....
วันเว๊ปทำงานอย่างไร มารู้จักการใช้งานวันเว๊ป

วีดีโอเหล่านี้จะช่วยให้คุณใช้งานวันเว๊ป

โดยไม่ต้องเสียเวลาอ่านวิธีการใช้งาน

 • Change Icon
  • วิธีการเปลี่ยน icon ของเมนู หน้า และเมนูของหมวดหมู่ต่างๆ
  เพื่อความสวยงามของเว็บไซต์เราสามารถเปลี่ยน icon ของเมนูหมวดหมู่และหน้าต่างๆได้
 • วิธีการเปลี่ยน Logo
  Logo
  • วิธีการเปลี่ยน Logo
  โลโก้ สิ่งสำคัญที่ต้องทำก่อนทุกสิ่ง ตัวการแสดงความเป็นตัวตนของเรา เลยทีเดียว โลโก้ที่นำมาใส่นี้สามารถใช้ได้ทั้งไฟล์ภาพ หรือเป็นแค่ Text แสดงในหน้าเว๊ปไซต์ทุกหน้า
 • Change Background
  Change Background
  • ขั้นตอนการเปลี่ยนพื้นหลังของเว็บไซต์
  คุณสามารถเปลี่ยนสีของพื้นหลัง หรือใส่รูปภาพแทนพื้นหลังเว็บของคุณ
 • Change Header
  Change Header
  • ขั้นตอนการเปลี่ยนส่วนหัวของเว็บไซต์
  คุณสามารถเปลี่ยนส่วนหัวเว็บไซต์ของคุณได้ โดยสามารถภาพที่ตกแต่งอัพขึ้นบนเว็บไซต์คุณ
 • Switching menus and menu categories
  • การสลับเมนูหน้าและเมนูหมวดหมู่
  คุณสามารถเรียงลำดับหมวดหมู่และหน้าของคุณได้
 • Change Layout
  • วิธีการปรับแต่งเลเอาท์ของหน้าเว็บ
  เพื่อความสวยงามคุณสามารถเลือกเลเอาท์เว็บของคุณได้หลากหลายรูปแบบ
 • Management Widget
  • วิธีการจัดการส่วนของ Widget ของเว็บไซต์
  คุณสามารถเพิ่มความหลากหลายให้กับเว็บของคุณง่ายๆ กับการจัดการ Widget ของเว็บไซต์
 • New Page
  New Page
  • วิธีสร้างหน้าเว็บไซต์
  คุณสามารถเพิ่มหน้าเว็บไซต์ได้ดั่งใจ
Travox

About Travox OneWeb

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

F.A.Q                                    อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

User Guide                            อ่านเพิ่มเติม...

Template Demo            ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Schedule Training Travox OneWeb 2013

Schedule Training for OneWeb